บิล ใบเสร็จ แบบฟอร์มเอกสารธุรกิจ (INVOICE, RECIEPT, BUSINESS FORM)

บิล ใบเสร็จ แบบฟอร์มเอกสารธุรกิจ
บิล ใบเสร็จ แบบฟอร์มเอกสารธุรกิจ จะจัดทำตามจุดประสงค์การใช้งานของแต่ละองค์กร รายละเอียดแต่ละแบบฟอร์มจะแตกต่างไปตามรูปแบบการใช้งาน สามารถทำได้ทั้งแบบ 2 สำเนา, 3 สำเนา แบบเย็บเล่ม รันนัมเบอร์, กระดาษต่อเนื่อง รับพิมพ์ทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า

** รบกวนแจ้งขนาดบิลที่ลูกค้าต้องการขนาด กว้าง x ยาว กี่นิ้ว กี่ใบชุด กระดาษธรรมดา หรือ เคมี (คาร์บอนในตัว) จำนวนกี่เล่ม **
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ บิล ใบเสร็จ
 • Offset (ออฟเซ็ท) 1 - 4 สี ตามต้องการ
 • ขนาดกระดาษ พิมพ์บิลใบเสร็จ
 • 4 x 6 นิ้ว
 • 6 x 81/2 นิ้ว
 • 7 x 10 นิ้ว
 • 8 x 12 นิ้ว
 • ตามความต้องการของลูกค้า
 • กระดาษ พิมพ์บิลใบเสร็จ มี 2 แบบ
 • แบบสอดคาร์บอนเองใช้กระดาษปอนด์, กระดาษแบงค์สี, กระดาษปรู๊ฟ
 • แบบคาร์บอนในตัว มี 5 สี ขาว,ฟ้า, ชมพู, เขียว, เหลือง
 • การเข้าเล่ม บิล ใบเสร็จ
 • แบบสันกาวด้านบน หรือ ด้านข้าง
 • แบบเย็บแม็ก
 • การพิมพ์พิเศษสำหรับ บิล ใบเสร็จ
 • ทำปรุฉีก
 • รันนัมเบอร์