กฐิน ผ้าป่า ใบฎีกา

กฐิน ผ้าป่า ใบฎีกา
16 การพิมพ์ ผลิตงานพิมพ์ซองกฐิน ซองผ้าป่า ใบฎีกา ราคาถูก มีคุณภาพ คมชัด พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท หรือ ดิจิตอลออฟเซ็ท พร้อมบริการออกแบบจัด Artwork รายชื่อให้สวยงาม
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ กฐิน ผ้าป่า ใบฎีกา
 • Offset (ออฟเซ็ท) พิมพ์ 1 - 4 สี หรือตามต้องการ
 • Digital Offset (ดิจิตอลออฟเซ็ท) พิมพ์ 1 - 4 สี หรือตามต้องการ
 • ขนาด ใบฎีกา
 • A4
 • F14
 • B4
 • A3
 • ตัด 2
 • ตัด 4 (ขนาดเท่าใบหนังสือพิมพ์)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
 • ขนาด ซองกฐิน ผ้าป่า
 • ซองสีขาว ขนาด 4.25”x 9” นิ้ว (No. 9)
 • กระดาษสำหรับพิมพ์ ใบฎีกา
 • กระดาษปอนด์ 70 แกรม