โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว (Brochure, Leaflet)

โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
แผ่นพับ (Brochure) เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้กระดาษแผ่นเดียว แสดงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายกับบุคคลทั่วไป โดยจะมีลักษณะเฉพาะ คือ รูปแบบการพิมพ์พับทบไปมาตั้งแต่ 2 ทบขึ้นไป ใบปลิว (Leaflet) เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียว ไม่มีการพับ ส่วนใหญ่เป็นการโฆษณา โปรโมชั่นสินค้าและบริการ
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
 • Offset (ออฟเซ็ท) พิมพ์ 1 - 4 สี หรือตามต้องการ
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท) พิมพ์ 1 - 4 สี หรือตามต้องการ
 • ขนาด โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
 • A5 (14.85 x 21 ซม.)
 • A4 (21 x 29.7 ซม.)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
 • กระดาษในการพิมพ์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว
  โบรชัวร์ Offset (ออฟเซ็ท)
 • ปอนด์ 70 -120 แกรม
 • อาร์ต 105 - 160 แกรม
 • การ์ดอาร์ต 230 - 260 แกรม
 • การ์ดขาว 210 - 240 แกรม
 • โบรชัวร์ Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
 • ปอนด์ 70 - 120 แกรม
 • อาร์ต 130 - 160 แกรม
 • การ์ดอาร์ต 230 - 260 แกรม
 • การ์ดขาว 210- 240 แกรม