กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ซองเอกสาร (Business Stationary)

กระดาษหัวจดหมาย ซองจดหมาย ซองเอกสาร
เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์จดหมาย บันทึกข้อความเพื่อสื่อสารภายใน หรือภายนอกองค์กรอย่างเป็นทางการ โดยออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร โดยส่วนใหญ่จะมีโลโก้ ชื่อบริษัท ที่อยู่ และการออกแบบจะเป็นรูปแบบเดียวกับ ซองและนามบัตร
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์
 • Offset (ออฟเซ็ท) พิมพ์ 1 - 4สี หรือตามต้องการ
 • ขนาด กระดาษหัวจดหมาย
 • ขนาด A4 หรือ 8.1/4 x 11.3/4 นิ้ว
 • ขนาด ซองจดหมาย
 • ซองจดหมาย 4.25”x 9” (No. 9)
 • ขนาด ซองเอกสาร
 • ขนาดมาตรฐาน ตามความต้องการของลูกค้า
 • กระดาษสำหรับพิมพ์ กระดาษหัวจดหมาย
 • กระดาษปอนด์ 70 - 80 แกรม
 • กระดาษรีไซเคิล
 • กระดาษสำหรับพิมพ์ ซองจดหมาย
 • กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม
 • กระดาษสำหรับพิมพ์ซองเอกสาร
 • กระดาษคราฟ สีน้ำตาล, สีขาว ความหนา 110 แกรม, 125 แกรม
 • การพิมพ์พิเศษ สำหรับกระดาษหัวจดหมาย และซองจดหมาย ซองใส่เอกสาร
 • เคลือบ Sport UV
 • ปั้มนูน
 • ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ