บัตรรับประกันสินค้า คูปอง (Guaratee card, Coupon)

บัตรรับประกันสินค้า
บัตรรับประกันสินค้า คือ เอกสารสำคัญ ที่จะระบุรุ่นของผลิตภัณฑ์, หมายเลขเครื่อง และวันหมดอายุรับประกันของผลิตภัณฑ์ บัตรรับประกันเอกสารสำคัญนี้ เป็นหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิ์ กรณีนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการตรวจเช็ค หรือซ่อม ณ ศูนย์บริการ พิมพ์สีเดียว 4 สี รันนัมเบอร์ได้
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ บัตรรับประกันสินค้า คูปอง
  • Offset (ออฟเซ็ท)
  • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
  • ปั๊มทอง
  • ขนาด บัตรรับประกันสินค้า คูปอง
  • ตามความต้องการของลูกค้า