หนังสือสวดมนต์ หนังสือธรรมะ

หนังสือสวดมนต์
สำหรับผู้ต้องการทำบุญ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือแจกในงานต่างๆ งานบวช งานศพ พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้ร่วมบริจาค โดยทาง 16 การพิมพ์ มีเนื้อหาที่จัดเตรียมไว้เป็นแบบสำเร็จรูปเพือความรวดเร็วในการจัดทำ
ระบบที่ใช้ในการพิมพ์ หนังสือสวดมนต์
 • Offset (ออฟเซ็ท)
 • Digital offset (ดิจิตอล ออฟเซ็ท)
 • ขนาด หนังสือสวดมนต์
 • A5 (14.8×21 ซม.)
 • ตามความต้องการของลูกค้า
 • กระดาษในการพิมพ์ หนังสือสวดมนต์
 • ปก : กระดาษอาร์ต 100 แกรมขึ้นไป
 • เนื้อใน : กระดาษปอนด์ ตั้งแต่ 60 แกรม จนถึง 100 แกรม
 • การเข้าเล่ม หนังสือสวดมนต์
 • แบบเย็บแม็กมุงหลังคา
 • การพิมพ์พิเศษสำหรับ หนังสือสวดมนต์
 • เคลือบ UV
 • เคลือบด้าน / เคลือบมัน
 • ปั้มทอง