ผลงาน 16 การพิมพ์: สติกเกอร์กระดาษ พีวีซี ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สี